شنبه - ۲ تیر - ۱۴۰۳

            

پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

09196231726  

وکیل طلاق

طلاق غیابی - وکیل طلاق

بسیار اتفاق می افتد که افراد با مراجعه به وکیل دادگستری، خواسته خود را طلاق غیابی عنوان می نمایند و عمدتا دلیل این درخواست یا انتخاب این است که اقامتگاه مشخصی از طرف در ایران نمی شناسند. گاهی هم دلیل این درخواست یا انتخاب این است که طرف دعوا راضی به طلاق نیست و متقاضی طلاق جهت جلوگیری یا حذف مقاومت وی در مرحله رسیدگی به طلاق به توصیه عوام راه طلاق غیابی را انتخاب نموده است.

واژه طلاق غیابی عنوان قانونی ندارد و قانونگذار هیچ جا از طلاق غیابی نامی نبرده و اصولا و مطابق قواعد دادرسی مدنی به رأیی، رای غیابی گفته می شود که دادخواست و ضمایم آن و اوقات رسیدگی و رای صادره در مرحله بدوی به طرف ابلاغ قانونی شده باشد (ابلاغ قانونی در مقابل ابلاغ واقعی) و طرف در هیچ یک از مراحل دادرسی شرکت نکرده و لایحه نیز نداده باشد. با این وجود منظور متقاضی طلاق عمدتا از طلاق غیابی، طلاقی است که فرد مجهول المکان اعلام می شود و دادگاه رسیدگی کننده اوقات رسیدگی و رای صادره را در روزنامه آگهی می نماید.

انتخاب راه طلاق غیابی همیشه راه درستی نیست؛ هم به دلیل حساسیتی که دادگاه ها در مورد آن دارند (به دلیل سوءاستفاده های صورت گرفته در سال های اخیر) و هم به دلیل این که برخلاف انتظار و به دلیل لزوم آگهی اوقات رسیدگی و رای صادره در روزنامه و گذر زمان مشخص (این زمان نباید کمتر از یک ماه باشد)، اصولا و عموما در زمان طولانی تری به نتیجه خواهد رسید و هم به دلیل این که این رای تا زمان نامحدودی قابلیت اعتراض و واخواهی دارد و بسیار اتفاق می افتد که فرد غایب، حاضر شده و حتی در فرض ازدواج مجدد متقاضی و مجری طلاق، تقاضای واخواهی و اعتراض به رای غیابی می نماید.

در این خصوص موکدا توصیه می شود جهت انتخاب روش درست طلاق و اطلاع از تبعات و اثرات و نتایج اقدام برای طلاق و این که چه راهی مناسب تر برای شماست، با ما مشورت نمایید.