شنبه - ۲ تیر - ۱۴۰۳

            

پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

09196231726  

وکیل زمین

وکیل زمین

قوانین ملکی اراضی زمین شهری و روستایی وجود اضافه مساحت در ملك و چگونگي اصلاح سند مالكيت ماده ١٤٩ قانون ثبت
به يقين مي توان گفت موضوع ماده ١٤٩ قانون ثبت يعني وجود اضافه مساحت در املاك ثبت شده يكي از مواردي است كه پرونده هاي زيادي را در رديف رسيدگي و اقدام ادارات ثبت قرار مي دهد.
اراضی شهری و اراضي مناطق روستايي در اغلب موارد فاقد نقشه ثبتي هستند، به هر دليل اعم از جابجايي حدود، تجاوز به ملك مجاور، اشتباه در مساحي اوليه، تغيير طول اضلاع، اضافه مساحت در ملك ظاهر مي شود. اخيرا با اجراي طرح كاداستر و وارد كردن نقشه هاي ثبتي قابل اعتماد اراضي شهري و روستايي در سيستم رايانه اي و حفظ و حفاظت آنها اميد مي رود كه در آينده شاهد وجود تعدي و تجاوز و اشتباه در مساحي و تغييرات در طول ابعاد و وجود اضافي در املاك با توجه به اسناد مالكيت آنها نباشيم و وجود نقشه درست املاك در مخزن محفوظ كاداستر مانعي براي پديد آمدن اين عوامل  باشد. مع الوصف حاصل اين اقدام زماني طولاني را مي طلبد و فعلا در اقدامات براي اصلاح اسناد مالكيت نسبت به اضافات مساحت ملك چاره اي جز اجراي ماده ١٤٩ قانون ثبت و بند ٣٩١ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مستند ديگري نداريم.