پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

021-88241974  -  09196231726  

تنظیم قرارداد

 

تنظیم قرارداد:

مشاوره حقوقی نظارت و انجام تخصصی وکالت در انواع قراردادها از جمله قراردادهای صنعتی - قراردادهای خرید و فروش - قراردادهای ساختمان - قراردادهای پزشکی - قرارداد هبه - قرارداد وقف قرارداد مشارکتی - قرارداد مالی - قرارداد عمومی و همچنین هر نوع قرارداد خصوصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی... .

لذا با عنایت به وجود وکلای متخصص در این زمینه و تجربه و مهارت کافی در این خصوص و سوابق انجام پرونده های فوق الذکر جهت بهره مندی از خدمات این مجموعه با شماره ۰۹۱۹۶۲۳۱۷۲۶ یا ۰۲۱۵۵۱۴۹۶۹۲ تماس حاصل فرمایید.