شنبه - ۲ تیر - ۱۴۰۳

            

پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

09196231726  

امور حسبی

امور حسبی:

مشاوره حقوقی ثبت احوال و انجام تخصصی امور مربوط به تغییر سن در شناسنامه - حذف نام همسر از شناسنامه - ابطال و اخذ شناسنامه - تغییر نام ونام خانوادگی - انحصار وراثت - صدور حکم رشد - صدور حکم حجر - ارث - تقسیم ترکه - اثبات کفالت - حکم کفالت و سرپرستی - رفع حجر - صدور حکم موت فرضی - ابطال ثبت واقعه فوت توسط وکیل متخصص

لذا با عنایت به وجود وکلای متخصص در این زمینه و تجربه و مهارت کافی در این خصوص و سوابق انجام پرونده های فوق الذکر جهت بهره مندی از خدمات این مجموعه با شماره ۰۹۱۹۶۲۳۱۷۲۶ تماس حاصل فرمایید.