پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

021-88241974  -  09196231726  

اعلام جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۶

تهران- دادگستران- جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۶ توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام شد.

به گزارش روز چهارشنبه دادگستران از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، داوطلبان واجد شرایط در سه گروه داوطلبان دانشگاهی، حوزوی و دارای شرایط ایثارگری می توانند در فرایند جذب اختصاصی تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۶ شرکت کنند.
داوطلبان می توانند جهت مشاهده زمان و محل برگزاری مصاحبه علمی، مواد آزمون و نیز جزییات دیگر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه qazahrm.ir و لینک goo.gl/f7VaxG مراجعه کنند.