پل های ارتباطی :

dadgostaran.iran@gmail.com  

021-88241974  -  09196231726  

معاون امور مجلس رییس جمهوری: ایران در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی عزم جدی دارد

تهران - دادگستران – معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: جمهوری اسلامی ایران در تعامل و همکاری با سایر کشورها در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی عزم جدی دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی دادگستران، حسینعلی امیری در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در هنگام بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ضمن موافقت دولت با این لایحه گفت: این لایحه یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر امروز کشور است.
وی افزود: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که در آن قرار دارد بطور فزآینده با گروه های تبهکار و جرائم سازمان یافته فراملی مواجه است.
وی ادامه داد این گروه ها بصورت شبکه های پیچیده عمل می کنند و پایگاه و پناهگاه اصلی و منابع مالی آنان در خارج از کشور است به همین جهت امکان مقابله با آنان جز با همکاری با کشورهای دیگر تقریبا امکانپذیرنیست.
امیری اضافه کرد: کشور ما در تعامل و همکاری با سایر کشور ها در مبارزه با جرائم سازمان یافته عزم جدی دارد و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم می کند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: لازم است بگوییم این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدای از آن محسوب می شود. این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهان شمولی دارد.
امیری افزود: از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند.
وی گفت: ایران از جمله کشورهایی بوده که در روند تدوین کنوانسیون نقش فعالی داشته است و نمایندگان ما در برخی از دستگاه ها از جمله قوه قضاییه پیشنهادات زیادی را در مذاکرات مربوط به تدوین این کنوانسیون مطرح کردند.
امیری تاکید کرد: بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور ها است از این رو نگرانی برخی ها که مخالف آن هستند این گونه رفع می شود.
وی افزود: در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی است و نگرانی که دوستان نسبت به جریان های استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: نگرانی های دوستان و نمایندگان مجلس را ما بعنوان حق شرع و تفحظ در این لایحه قرار داده ایم.
وی افزود : این لایحه اهمیت زیادی دارد و یکی از راه هایی است که از تهدیدات جرائم سازمان یافته فرا ملی جلوگیری می کند.